Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2014

distinction
Coś czułem wyraźnie i czegoś zdecydowanie chciałem.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy
distinction
8985 a892 400
Reposted fromipo ipo viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
distinction
distinction
2773 5b0b 400
Reposted fromoutoflove outoflove
distinction
0527 943e 400
limits
distinction
4484 a5bf 400
Reposted fromborn2die born2die viatootylkooadaa tootylkooadaa
distinction
1327 99a2 400
Reposted fromyouuung youuung viawerterowska werterowska
distinction
Jak to jest, że złe zawsze się dzieje najlepszym?
— Kathryn Stockett – Służące
Reposted frompuella13 puella13 viatootylkooadaa tootylkooadaa
distinction
7837 c5d2 400
Reposted fromfoods foods viagutsylachrymose gutsylachrymose
distinction
9335 bb9b 400
Reposted fromscorpix scorpix viaszaaatan szaaatan

April 02 2014

distinction
Reposted fromshakeme shakeme viaucieknijmi ucieknijmi
distinction
1802 d1f3 400
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viaszydera szydera
distinction
4800 0a1b 400
poniedziałkowe ! :)
Reposted byniveamywonderlandxforeveryoungxfidelitymessinheadgefuhlvolldouxsouvenirsbrianmaymakemewannadieblackheartgirlmagiciansassistantBeLikeBlairmiischaKaroDredpersona-non-gratahavingdreamsnienieniecherrytomorrowEllaEllaadamniegadamlaocultaostatniadangel
distinction
distinction
nie pytaj co ja mam w głowie. sama się tego boję.
— WdoWA
Reposted fromjeauvlaur jeauvlaur viaucieknijmi ucieknijmi
distinction
Reposted fromnovac novac viaTomred97 Tomred97
distinction
0418 064c 400
Reposted frommariola mariola vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
distinction
i może kiedyś Cię znajdę.
nie teraz, nie za miesiąc... może za parę lat.
szkoda tylko, że nie będziemy mogli razem spędzić naszej młodości... ale nieważne, po prostu pojaw się kiedyś w moim życiu... pokaż, że może być zupełnie inne.
— bo już sama nie daję rady - aggape
Reposted fromaggape aggape viapikkumyy pikkumyy
distinction
Lepiej nadszarpnąć swoją reputację i żyć będąc sobą, niż odrzucić siebie i umrzeć nieskażoną."
— Sakata Gintoki
Reposted frombretti bretti viariseme riseme
distinction
Czasem przyjdzie taka chwila
raz na parę ładnych lat
że robimy w życiu bilans
naszych zysków naszych strat
— Lady Pank
Reposted bywiolonczelistkaMadzia20cytatyprawowyborunayantaranienienieagulek16Hedgehoginthefogniveamuzyczkanatalianadangelenfermosmentales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl